Hlavicka stranky
Databáze bodových polí

Body polohového bodového pole


Aktuální provozní informace:

Z důvodu přechodu na nový rámec ETRF2000 souřadnicového systému ETRS89 dojde v Databázi bodových polí v době od 31.12.2010 17:00 hod. do 2.1.2011 1:00 hod. ke změně stávajících resp. doplnění nových ETRS souřadnic trigonometrických a zhušťovacích bodů v celkovém rozsahu 46 tis. bodů.
Upozorňujeme, že po uvedenou dobu migrace nebudou z Databáze bodových polí poskytovány žádné závazné informace. Děkujeme za pochopení.

Vyhledávání trigonometrických a zhušťovacích bodů nebo bodů PPBP je v současné době možné následujícími způsoby:

* body TB nebo ZhB, které nemají doplněnou informaci o katastrálním území, budou v tomto výběru chybět

Naplnění daty TB a ZhB:

  • databáze je kompletní (celá ČR) - tj. informace o číslech a souřadnicích bodů a jejich umístění na mapových listech
  • geodetické údaje (formuláře) jsou kompletní
  • zobrazení ZTL a TL jsou kompletní
Naplnění geodetických údajů se mění v závislosti na postupu aktualizace.

Aktuálnost dat:

  • všechny údaje o TB jsou doplněny do DB. Všechny údaje o zeměpisných souřadnicích v ETRS89 jsou aktuální. TB spravuje odbor geodetických základů Zeměměřického úřadu. E-mail: zu.dataz@cuzk.cz
  • správa ZhB je dislokována po Katastrálních úřadech, přičemž příslušnost je vyznačena na přehledce TL. Data jsou průběžně aktualizována.
  • body PPBP se aktualizují z databáze ISKN každý den

Poznámky:

V seznamu souřadnic jsou poskytovány souřadnice center a přidružených bodů z TL, které pokrývají území ČR (zahraniční TL nejsou zahrnuty). Pokud délka na přidružený bod nebyla přesně určena, zobrazuje se místo souřadnic jižník (šedesátinné stupně, minuty a vteřiny) a přibližná délka a podlomení bodu, ke kterému jsou jižník a délka vztaženy.
Geodetické údaje jsou poskytovány pouze u bodů, kde není omezení (např. omezení přístupu pro zahraniční body, na zvláštní povolení, případně jsou údaje blokovány před vydáváním z důvodu jejich aktualizace). Další informace získáte u správce bodů (vyznačen na grafické přehledce TL).
Označení geodetických údajů textem "Neúplné" upozorňuje uživatele, že některé údaje ještě nebyly vloženy do DB, případně nebyla provedena kontrola jejich úplnosti.

Poslední aktualizace údajů o TB a ZhB v databázi: 19.8.2019